ติดตั้งวางระบบ

ติดตั้งวางระบบ

ติดตั้งวางระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ สาย LAN สาย Fiber Wifi จากทีมช่างชำนาญงาน 
ทดสอบสายแลน

ทดสอบสายแลน

การเดินสายสัญณาณที่ดี มีความสำคัญอย่างมากที่จะทำให้การส่งผ่านข้อมูลมีความเสถียรภาพสูงสุด

จำหน่ายอุปกรณ์

จำหน่ายอุปกรณ์ระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ สายเชื่อมต่อ ต่าง ๆ 

แก้ไขปรึกษาปัญหา

ติดต่อสอบการใช้งาน การแก้ปัญหาต่าง ๆ 

ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์

About Us

ตั้งที่อยู่: 999/82 หมู่ 1 ตำบลบางขุนกอง อำเภอบางกรวย จังหวัด นนทบุรี 11130

Latest News

06 March 2017
28 February 2017
28 February 2017
©2017 GET INSIGHT INNOVATION Co.Ltd., All Rights

Search